1

1. Înregistrarea pe platforma achizitii.md în calitate de Furnizor

Pentru a accesa sistemul, puteți utiliza profilul Dvs. de pe 999.md, forum.md, point.md, play.md, sporter.md sau numbers.md sau puteți înregistra un cont nou.

Rețineți: înregistrarea incompletă pe site este valabilă timp de 14 zile calendaristice, apoi contul Dvs. va fi blocat.

Pentru a înregistra un cont nou pe platforma achizitii.md Dvs. trebuie să:

1.1 Deschideți site-ul https://achizitii.md/ro/

1.2 Accesați butonul Înregistrare.

1.3. Trebuie să scrieți următoarele:

  • adresa de e-mail (poșta electronică), unde va fi transmis link-ul de confirmare a înregistrării;
  • numele de utilizator / Login, pe care  Dvs. ulterior il veți utiliza pentru a vă conecta pe platforma achizitii.md. Atenție: numele de utilizator trebuie să conțină numai cifre și litere latine, fără spații și virgule.
  • parola (se recomandă de indicat cel puțin o literă majusculă și cifre).

1.4. În mesajul primit la adresa de e-mail (poșta electronică) va fi indicat link-ul către următorul pas al înregistrării, pe care il accesați.

1.5. Completați cererea de înregistrare.

Important: Indicați prenumele și numele Administratorului, un numărul de telefon mobil sau fix accesibil/funcțional, adresa de e-mail a companiei la care veți primi notificări/înștiințări de la platforma achizitii.md.

Furnizor – denumire utilizată pentru operatorii economici care livrează bunuri – Furmizor,

prestează servicii – Prestator sau execută lucrări – Antreprenor/Executant.

Cumpărător – denumire utilizată pentru Autoritatea contractantă sau Entitatea contractantă.

1.6 După completarea cererii de înregistrare, bifați ✅ în dreptul textului ”Conform cerințelor Legii nr.133/2011  privind protecția datelor cu caracter personal….”, apoi apăsați butonul Mai departe. Se va deschide o anchetă nouă pentru completarea detaliată a datelor despre compania Dvs.. Este necesar să indicați toate datele pentru ca sistemul să poată genera contractul. Contractul dat se semnează între Dvs. (agent economic) și platforma achizitii.md (operatorul platformei). Toate câmpurile marcate cu semnul  ( * ) trebuie obligatoriu de completat.

Atenție: Dacă la înregistrare primiți eroarea „Acest IDNO este deja folosit”, înseamnă că compania Dvs. este deja înregistrată pe site. Pentru mai multe informații, contactați operatorul la adresa de e-mail info@achizitii.md sau scrieți în chat pe site.

Program de lucru: Luni – Vineri între orele 09:00 – 17:00.

1.7 După introducerea datelor despre companie, apăsați butonul Salvați. Sistemul generează automat un contract în funcție de datele introduse. La adresa de e-mail (poșta electronică) va fi transmis un mesaj/scrisoare cu următorul text: ”Contractul a fost creat cu succes. Acum puteți să îl semnați digital în cabinetul Dvs., secțiunea Profil.”

1.8. Pentru a lua cunoștință cu condițiile stipulate în contract apăsați butonul Vizualizare contract, după care puteți semna contractul aplicând semnătura electronică.

1.9. Contractul va fi semnat de către Administratorul companiei sau mai poate fi semnat de către un angajat al companiei – persoană împuternicită să semneze în numele său. În cazul în care contractul va fi semnat de către un angajat, este necesar să transmiteți Împuternicirea (Procura) la adresa de e-mail  info@achizitii.md pentru confirmarea dreptului de a semna.

Pentru aplicarea semnăturii electronice apăsați butonul Semnează contract, alegeți tipul semnăturii electronice de care dispuneți Dvs. și semnați contractul.

(!) Dacă aveți întrebări sau erori în procesul de semnare – trebuie să contactați CENTRUL DE ASISTENȚĂ servicii publice electronice: 022 820 000

1.10. După semnarea contractului va apărea butonul Verifică semnătura, ceea ce confirmă finisarea cu succes a înregistrării companiei Dvs. pe portalul achizitii.md.
Atenție: Contul Dvs. va fi activat după verificarea contractului de către managerii noștri.

(!) Verificarea se efectuează în cursul zilelor lucrătoare, conform programului de lucru (Luni – Vineri între orele 09:00 – 17:00).

IMPORTANT:

a) În cazul în care efectuați careva modificări în Profilul companiei (cum ar fi: director, adresa de e-mail. adresa juridică sau cea fizică) trebuie obligatoriu resemnați contractul. Rugăm ulterior să contactați suportul tehnic al platformei pentru a informa despre modificările realizate pentru reactivarea contului Dvs.

b) perioada pentru resemnarea contractului pentru clienții existenți – 7 zile calendaristice.

c) în cazul în care se realizează înregistrarea în calitate de Persoană Fizică, după semnarea contractului, pentru activarea contului pe platformă, este necesar să transmiteți la adresa de e-mail info@achizitii.md copia buletinului persoanei înregistrate.

d) Persoană Nerezidentă poate să se înregistreze prin aceleași metode ca si persoanele rezidente iar contractul semnat (in forma scanata) este necesar de a fi transmis la adresa de e-mail: info@achizitii.md  pentru activarea contului.

În decurs de 14 zile calendaristice este necesar de a transmite prin poștă 2 exemplare ale contractului pe suport de hârtie cu semnătură olografă și ștampilă umedă, în original. La finalizarea acestei perioade, dacă din anumite motive nu a fost semnat contractul pe suport de hârtie de ambele părți, atunci contul Dvs. va fi temporar blocat până în momentul semnării lui.