1. Principala
  2. Ghid tehnic pentru Cumpărători ( Autoritățile Contractante )
  3. 11. Erori în procesul de creare / redactare a procedurilor

11. Erori în procesul de creare / redactare a procedurilor

Invalid contract period of lot / Invalid period: Eroarea dată apare la indicarea greșită a perioadelor pentru clarificări (Finalizarea primirii clarificărilor) sau pentru depunerea ofertelor (Finalizarea acceptării propunerilor). Este necesar de a verifica aceste perioade, precum și ora indicată.

ContractPeriod: Eroarea apare dacă este indicată greșit perioada pentru Durata contractului la loturi. Este necesar de verificat ca perioada de livrare să fie cuprinsă în perioada de disponibilitate a bugetului. Este important ca durata contractului să nu coincidă cu data de încheiere a perioadei de depunere a ofertei sau să nu înceapă înainte de încheierea acestuia.

ElectronicAuctionDetails: Eroare la indicarea Valorii pasului minim. Este necesar la fiecare lot de verificat ca Valoarea pasului minim să nu fie egal cu 0.

Invalid cpv code: Eroarea apare la indicarea greșită a codurilor CPV. În cadrul unei proceduri poate fi doar un singur cod CPV de gradul 2 (XXX00000-Y), adică primele 3 cifre trebuie sa coincidă la toate loturile și să fie identice cu cele indicate la prima etapă de creare a Bugetului.

Invalid items id: Eroarea apare la modificarea cantităților, sumelor, adăugarea produselor noi, a loturilor la etapa de redactare a procedurii. Aceste redactări nu sunt posibile.

Valoarea estimativă a loturilor e mai mare decât bugetul plănuit: În cazul dat, suma loturilor este mai mare decît valoarea estimativă a bugetului. Este necesar de calculat corect suma loturilor.

ItemID; Quantity: Eroarea apare la indicarea greșită a Cantităților produselor. Este necesar de verificat la toate pozițiile să fie indicat corect cantitățile, fără litere și cu utilizarea punctului în loc de virgulă.

Выберите один пункт из списка / Please fill out this field /Selectați un punct din listă: Este necesar de a verifica ca la toate produsele să fie completată rubrica Unitate, apoi să selectați Unitatea de măsură.

Invalid contract period of lot. The start date [2021-07-15T00:00] of the contract period of the lot [e52f50c6-328d-4a1b-a2cb-f54d871d0490] before or eq that the end date of the tender period [2021-07-15T21:00]: Eroarea apare la redactarea procedurii, atunci cînd aceasta se realizează în ultimul moment. Este necesar de a verifica perioadele pentru Durata contractului la fiecare lot, ca aceasta să nu coincidă cu noua perioada de depunere a ofertelor.

awardCriteria com.fasterxml.jackson.module.kotlin.MissingKotlinParameterException: Instantiation of [simple type, class com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender] value failed for JSON property awardCriteria due to missing (therefore NULL) value for creator parameter awardCriteria which is a non-nullable type at [Source: UNKNOWN; line: -1, column: -1] (through reference chain: com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest[„tender”]->com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender[„awardCriteria„]) – Сriteriul de evaluare a tenderului nu a fost selectat

startDate – com.fasterxml.jackson.module.kotlin.MissingKotlinParameterException: Instantiation of [simple type, class com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender$Lot$ContractPeriod] value failed for JSON property startDate due to missing (therefore NULL) value for creator parameter startDate which is a non-nullable type at [Source: UNKNOWN; line: -1, column: -1] (through reference chain: com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest[„tender”]->com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender[„lots”]->java.util.ArrayList[0]->com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender$Lot[„contractPeriod”]->com.procurement.access.infrastructure.handler.v1.model.request.OpenCnOnPnRequest$Tender$Lot$ContractPeriod[„startDate”] 

În situația dată nu este selectată corect data de începere a contractului. Ea nu trebuie să fie mai devreme sau egală cu celelalte perioade. Durata contractului se începe doar după finalizarea procedurii de achiziție.

Updated on April 20, 2022