1

12. Procesul de redactare a procedurii de achiziție

Procedura publicată poate fi redactată, strict doar în prima perioadă, perioada de clarificare/actualizare.

Lista modificărilor posibile:

— adăugarea documentelor suplimentare sau schimbarea documentelor încărcate anterior;
— mărirea perioadelor (este necesar de mări primele două perioade proporțional);
— modificarea denumirii/descrierii lotului.

Realizarea modificărilor la procedură în ultimele 24 ore ale perioadei de clarificări duce după sine prelungirea automată a perioadelor(perioada de clarificare, perioada de depunere a ofertelor, licitația electronică).

Alte modificări (suma bugetului, cantitatea pozițiilor, adăugarea sau ștergerea loturilor/pozițiilor, modificarea perioadei de necesitate, micșorarea perioadelor, modificarea pasului minim de micșorare, refuzarea licitației electronice și altele) sunt imposibile după anunțarea procedurii. Dacă este necesar de a modifica aceste puncte, va fi necesar de anulat procedura și de creat una nouă.

Pentru a realiza modificările indicate mai sus, este necesar să accesați butonul Redactează de pe pagina tenderului.

Se deschide pagina unde Dvs. o să puteți realiza modificările.

Dacă este necesar de a adăuga documente suplimentare la procedură, accesați butonul Încărcați, de pe pagina redactării.

Perioada pentru clarificări și perioada pentru depunerea ofertelor se măresc proporțional. Cu cîte zile se mărește perioada pentru clarificări cu atîtea zile MINIM se mărește și perioada de depunerea ofertelor.

La modificarea datelor, de asemenea este necesar de a atrage atenția și la perioada Duratei contractului, care nu poate fi egal sau nu poate începe înainte de data finalizării perioadei depunerii ofertelor. Durata contractului întotdeauna începe după ce se finalizează procedura + perioada de contestații, prevăzută de legislația în vigoare.

După ce ați indicat toate modificările necesare, jos pe pagină este necesar să puneți bifa și să accesați butonul Anunță procedura.