1

13. Anularea procedurii de achiziție

1.  Pentru a anula o procedură deja publicată în Perioada de actualizare sau în Perioada de depunere, este necesar:

 – de a accesa butonul Anulează procedura de pe pagina tenderului.

– de a indica motivul anulării;

– de a Confirma anularea procedurii – în cazul în care este luată decizia finală de anulare a procedurii;

Refuza anularea procedurii – în cazul în care este necesar de a lăsa procedura activă.

Rezultatul anulării procedurii va fi prezentat pe pagina acestuia:

2. Anularea procedurii la statutul Evaluare.

Procedura poate fi anulată la etapa de Evaluare doar în acel caz, dacă nu au fost anulați (pentru vizualizarea documentelor) toți participanții și, de asemenea, niciun participant nu a fost declarat câștigător.

Unul dintre participanți trebuie să rămână cu statut În considerare.

(!) După descalificarea tuturor participanților, anularea tenderului în etapa de Evaluare nu este posibilă!

Anularea procedurii este posibilă doar în trei etape: Perioada de clarificări, Perioada de depunere a ofertelor, Evaluare. Important: dacă tender are statutul: Suspendat, mai întâi trebuie să răspundeți la întrebările din rubrica de clarificări și doar când tender revine din statutul Suspendat la statutul Perioada de clarificări, acesta poate fi anulată.