1

13. Încărcarea ofertei comerciale

Pentru a depune oferta comercială, este necesar:

  1. Asigurarea că perioada de depunere a ofertelor este deschisă.

2. Accesarea butonul “Publicați oferta”.

3. După accesare, pe pagina de depunere a ofertei apar datele procedurii în care încărcați oferta.

4. Încărcarea „Documentelor comune” care se vor reflecta în toate loturile în care va fi depusă oferta. Documentele încărcate pentru participarea la achiziție trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică (Legea 131/2015 articolul 33 punctul i), Hotărîrea nr. 986 din 10.10.2018.
Pentru semnare, se poate folosi site-ul msign.gov.md sau aplicația Moldsign Desktop Suite. Se recomandă încărcarea documentelor în format PDF.
Documentele pot fi încărcate atît din calculator, cît și din cabinetul Dvs., secțiunea „Documente„, accesînd butonul „Selectați din colecție„.

Important! Descrierea documentelor este rubrică obligatorie. Este necesar de indicat descrierea tuturor documentelor, în caz contrar oferta nu va fi depusă.

5. Parola este de unică folosință, cu ajutorul ei se poate de vizualizat ofertele încărcate pe parcursul perioadei de depunere a ofertei.
Dacă nu se specifică această parolă, în timpul vizualizării, sistemul nu o va cere la accesare.

6. Din lista loturilor trebuie să fie selectate loturile la care se dorește participarea și se accesează săgeata lîngă textul “Trimite oferta”.

7. Apare o formă în care trebuie să se specifice suma ofertei fără TVA pentru lot (dacă trebuie de specificat suma cu bănuți, se utilizează în loc de virgulă – punctul „.”). Valoarea cu bănuți se indică doar prin 2 cifre după punct. La indicarea mai multor cifre, oferta nu poate fi depusă cu succes.

Dacă procedura este creată în valuta națională Lei MDL, oferta de asemenea se depune în Lei, indiferent de ce alte valute indică autoritatea contractantă că pot fi utilizate.

Important! Valoarea ofertei nu poate să fie egală cu 0 (≠ 0). Suma ofertei indicate de Dvs. la lot trebuie să fie de minim 1 MDL.

Dacă procedura a fost publicată în valută străină, atunci și oferta se va afișa în această valută.

Dacă este necesar de încărcat un document la acest lot, trebuie de accesat butonul „Încărcați„.

Important! Descrierea documentelor este rubrică obligatorie. Este necesar de indicat descrierea tuturor documentelor, în caz contrar oferta nu va fi depusă.

8. La momentul alegerii tipului documentului Vă puteți conduce după următoarele condiții (în cazul în care se indică criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut) :
a. După deschiderea ofertelor, sunt vizibile toate documentele participantului cu cel mai mic preț, statut „În considerare”, indiferent de tipurile selectate.
b. La participanții care se află pe locurile 2,3,4,5…. cu statut “În așteptare”, se deschid doar documentele de tipul “Document de eligibilitate” și “Document de depunere”.
c. Pînă cînd participantul are statut În așteptare, tot pachetul de documente (conform tipurilor indicate) nu se va reflecta pe platformă. Doar în cazul descalificării participantului precedent se va deschide tot pachetul de documente.

9. După completarea tuturor câmpurilor, se face click pe „Trimite oferta„. Dacă toate datele au fost introduse corect și oferta a fost acceptată de sistem, apare o notificare pe ecranul monitorului și statutul acestui lot se va schimba.

10. Pentru a asigura suplimentar că oferta este acceptată de sistem, se accesează Cabinet, secțiunea Ofertele mele, unde, în lista generală, se va reflecta oferta depusă.
Dacă este nevoie de eliminat complet oferta, se face click pe urnă. Urna va fi activă pe întreaga perioadă de propunere a ofertelor.

Important: Oferta depusă la o procedură de achiziție nu poate fi redactată. Dacă se necesită modificarea ofertei, atunci aceasta se șterge din Cabinet – Ofertele mele și se depune din nou oferta cu toate modificările necesare.

11. Atunci cînd procedura trece la etapa de Evaluare, autoritatea contractantă poate solicita documente suplimentare, pe care Dvs. le puteți transmite la adresa electronică a acestora. Dacă este necesar ca aceste documente să fie încărcate în sistemă, aceasta o poate realiza de asemenea autoritatea contractantă.

O scrisoare cu notificare (cerere de informații suplimentare/anularea unei oferte etc.) va fi trimisă ofertantului la adresa de e-mail care a fost specificată inițial în timpul înregistrării „Utilizatorului”.

Atenție! Pentru a asigura depunerea ofertei cu succes, recomandăm efectuarea acestei acțiuni preventiv, cu minim o oră pînă la închiderea perioadei de depunere a ofertei. Încărcarea preventivă a ofertei asigură timp pentru rezolvarea unor probleme tehnice în cazul apariției acestora și oferă timp destul pentru sincronizarea și stocarea informației (expedierea documentelor) în baza centrală de date SIA RSAP MTender.

Important! Dacă oferta a fost ștearsă, banii vor fi creditați înapoi în contul Dvs. De asemenea, dacă oferta a fost depusă, iar autoritatea contractantă a anulat procedura în „Perioada de depunere a ofertelor”, banii vor fi returnați în contul Dvs. Dacă procedura a fost anulată după deschiderea ofertelor (statut: Evaluare), banii nu vor fi returnați înapoi în contul Dvs.

P.S. Dacă procedura conține licitație electronică, atunci aceasta va avea loc în ziua următoare după finalizarea perioadei de depunere a ofertei. Ziua și ora realizării licitației electronice este selectată doar de către sistemă în momentul creării și publicării procedurii. Toate licitațiile electronice au loc doar în sistemul MTender.