1

13. Încărcarea ofertei comerciale

Pentru a depune oferta și a tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire de către AC/EC, este necesar:

1. Să vă asigurați că perioada de depunere a ofertelor este activă.

2. Accesați butonul Publicați oferta.

3. După accesare, pe pagina de depunere a ofertei, vor apărea datele procedurii în care încărcați documentele ofertei.

4. Actele încărcate în compartimentul Documentelor comune se vor reflecta în toate loturile la care va fi depusă oferta. Ele trebuie să fie semnate cu semnătură electronică (art.33, alin. (14), lit. i) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;  HG nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (M-Tender).

Pentru semnarea documentelor, se poate folosi site-ul msign.gov.md sau aplicația Moldsign Desktop Suite. Se recomandă încărcarea documentelor în format PDF.

Documentele pot fi încărcate atât din calculator, cât și din cabinetul Dvs., secțiunea Documente, accesând butonul Selectați din colecție.

Atenție: Dacă Dvs. ați încărcat tot setul de documente ce constituie oferta la compartimentul Documente comune, atunci nu este necesar să încărcați aceleași documente la fiecare lot, pentru că veți primi eroare ”Cel puțin unul dintre documente a fost incărcat de două ori”

5. Parola este de unică folosință, cu ajutorul ei se poate de vizualizat ofertele încărcate pe parcursul perioadei de depunere a ofertei. Setarea parolei se recomanda companiilor, care au multi utilizatori, pentru confidentialitate.
Dacă nu se indică această parolă, în timpul vizualizării, sistemul nu o va cere la accesare.

6. Din lista loturilor publicate de către AC/EC, selectați doar loturile la care doriți să participați, accesând săgeata de lângă textul Trimite oferta

Atenție: dacă oferta nu a fost publicată la un anumit lot, dar în Anexa nr. 22 (Specificații tehnice) și Anexa nr. 23 (Specificații de preț) Dvs. l-ați indicat, atunci AC/EC nu va analiza și evalua oferta pentru acest lot. 

7. Dacă ați accesat Trimite oferta, veți fi direcționați către o fereastră nouă în care va trebui să indicați suma ofertei fără TVA pentru lot selectat. Dacă suma conține și bănuți, atunci se utilizează punctul ( . ) în loc de virgulă ( , ), ca exemplu: 120500.30Atenție: după punct se indică doar 2 cifre. La indicarea mai multor cifre, oferta nu poate fi depusă cu succes.

Dacă la procedura de achiziție suma estimativă este publicată în valuta națională Lei MDL, oferta de asemenea se depune în Lei. Însă pot fi depuse oferte și în alte valute in caz cind procedura de achizitie este anuntata in alta valuta (EUR sau USD), dacă AC/EC specifică aceasta în Anunțul de participare (art. 69, alin. (7) al Legii 131/2015 ”Pentru evaluarea ofertelor exprimate în diferite valute, valoarea acestora se recalculează în valuta națională sau o altă valută, dacă acest lucru este prevăzut de legislație sau documentația de atribuire, conform cursului stabilit în documentația de atribuire”).

IMPORTANT: Valoarea ofertei nu poate să fie egală cu 0 (≠ 0). Suma ofertei indicate de Dvs. la lot trebuie să fie de minim 1 MDL.

Dacă este necesar de încărcat un anumit document la lot (exemplu: pașaport tehnic/fișa tehnică, poze, pliante, catalog etc.), trebuie de accesat butonul Încărcați de pe calculator/Selectati din documentele cabinetului personal.

8. La momentul alegerii tipului documentului vă puteți conduce după următoarele criterii (în cazul în care se indică criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut):

la participantul cu statut În considerare sunt vizibile toate documentele încarcate;

– la participantul cu statut În așteptare se deschid doar documentele de tipul Document de eligibilitate și Document de depunere;

 până când participantul are statutul În așteptare, tot setul de documente (conform tipurilor indicate) nu se vor reflecta pe platformă. Doar în cazul descalificării participantului precedent, se vor deschide și vor fi vizualizate.

Document de eligibilitate și Document de depunere – sunt vizibile in Sistema cu orice statul al participantului. 

Documentele de tipul „documente de calificare”, „propunere financiară” și „ilustrare” vor fi vizibile doar atunci când oferta va obține statutul „În considerare”.

9. După completarea tuturor câmpurilor, se face click pe Trimite oferta. Dacă toate datele au fost introduse corect și oferta a fost acceptată de sistem, apare o notificare pe ecranul monitorului și statutul acestui lot se va schimba.

10. Pentru a vă asigura că oferta este acceptată de sistem, suplimentar se accesează Cabinet, secțiunea Ofertele mele, unde, în lista generală, se va reflecta oferta depusă.
Dacă este nevoie de eliminat complet oferta, se face click pe urnă. Urna va fi activă pe întreaga perioadă de propunere a ofertelor.

IMPORTANT: Oferta depusă la o procedură de achiziție nu poate fi redactată. Dacă se necesită modificarea ofertei, atunci aceasta se șterge din Cabinet – Ofertele mele și se depune din nou cu toate modificările necesare.

Vă rugam sa rețineiț: Dacă ați depus deja o ofertă prin intermediul platformei noastre și aceasta este afișată în contul dvs. personal, în fila „Oferte”, cu statusul „Participă”, iar apoi, fără să o ștergeți, depuneți o altă ofertă pentru aceeași achiziție prin altă platformă, Baza de Date Centrală va schimba automat statusul primei oferte în „Retrasă” (!!! pe platforma noastră va fi încă afișată ca „Participă”).

Este important să rețineți că Baza de Date Centrală nu furnizează informații despre depunerea unei oferte repetate prin alte platforme, în scopul asigurării securității și confidențialității. Acest lucru înseamnă că ceilalți participanți nu vor fi la curent dacă competitorul lor a depus o ofertă pentru aceeași achiziție prin intermediul unei alte platforme de licitație.

11. Atunci când procedura trece la etapa de Evaluare, AC/EC poate solicita documente suplimentare pe care Dvs. le puteți transmite la adresa de e-mail a acestora în termenii specificați în scrisoarea/solicitare. Dacă este necesar ca aceste documente să fie încărcate în sistem, aceasta o poate realiza, de asemenea, doar autoritatea contractantăla la etapa recunoașterii invingatorului sau anulării participantului.

Scrisorile privind solicitarea informațiilor/clarificărilor/explicaților, solicitarea documentelor justificative sau oricare alte documente suplimentare, notificarea/înștiințarea/comunicarea privind rezultatele examinării, evaluării și comparării ofertelor cu desemnarea câștigătorului sau descalificării, va fi trimisă Ofertantului/candidatului la adresa de e-mail care a fost indicată inițial în timpul înregistrării Utilizatorului sau celei indicate în DUAE.

Atenție: Pentru a asigura depunerea ofertei cu succes, recomandăm efectuarea acestei acțiuni preventiv, cu minim o oră până la închiderea perioadei de depunere a ofertei. Încărcarea preventivă a ofertei asigură timp pentru rezolvarea unor probleme tehnice în cazul apariției acestora și oferă timp destul pentru sincronizarea și stocarea informației (expedierea documentelor) în baza centrală de date SIA RSAP MTender.

IMPORTANT: Dacă oferta a fost ștearsă, banii vor fi creditați înapoi în contul Dvs. De asemenea, dacă oferta a fost depusă, iar autoritatea contractantă a anulat procedura în Perioada de depunere a ofertelor, banii vor fi returnați în contul Dvs. Dacă procedura a fost anulată după deschiderea ofertelor (statut: Evaluare), banii nu vor fi returnați în contul Dvs.

P.S.: Dacă la procedură vor participa 2 sau mai mulți ofertanți și AC/EC a selectatat în sistem să fie licitație electronică, atunci aceasta va avea loc în ziua următoare după finalizarea perioadei de depunere a ofertei și doar în zile lucrătoare. Ziua și ora realizării licitației electronice este selectată doar de către sistemă în momentul creării și publicării procedurii. Toate licitațiile electronice au loc doar în sistemul M-Tender.gov.md