8. Tipurile de tendere și perioadele acestora

Tipurile:

Pe platforma achizitii.md pot fi plasate următoarele tipuri de tendere:

А. Achiziții de mică valoare (< 200 000 lei bunuri/servicii și pînă la 250 000 lei lucrări).

B. COP Cererea ofertelor de preţ (200 000 – 800 000 lei bunuri/servicii și 250 000 – 2 mln lei lucrări).

C. Licitații Deschise (> 800 000 lei bunuri/servicii și > 2 mln lei lucrări).

Perioadele:

 Procesul de licitație constă în diferite perioade:

Perioada de clarificare/actualizare: Este perioada în care puteți adresa toate întrebările Dvs. cu privire la tenderul publicat direct autorității contractante. Întrebările Dvs. pot fi de orice natură: documentație, termeni de referință, termeni (livrare) etc. Informațiile de contact despre reprezentantul părții contractante sunt prezentate pe pagina procedurii.

În cazul în care partea contractantă nu răspunde la toate întrebările adresate, tenderul va obține statutul: Suspendat. După oferirea răspunsurilor, procedura va fi readusă la etapa Clarificărilor

Depunerea întrebărilor/clarificărilor se încheie cu 30 minute înainte de finalizarea perioadei de clarificare/actualizare.
Această limitare a fost introdusă în sistemă în scopul  evitării întrebărilor în ultimele minute și suspendarea automată a procedurii.

Pentru AC: în perioada de actualizare este disponibilă redactarea procedurii și sunt permise următoarele modificări:
– adăugarea altor documente sau înlocuirea documentelor încărcate anterior;
– majorarea termenilor (este necesar să măriți proporțional primele două perioade);
– modificarea denumirii/descrierii loturilor.

Modificarea procedurii în ultimele 24 de ore din perioada de clarificare duce la o creștere automată a termenilor (perioada de clarificări, perioada de depunere a ofertelor, licitației).

Alte modificări (valoarea bugetului, cantitatea de produse, adăugarea sau eliminarea loturilor, modificările din perioada de necesitate, micșorare termenilor, pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie, etc.) nu sunt posibile după publicarea procedurii. Dacă este necesară modificarea acestora, va fi necesar anularea procedurii și publicarea ei din nou.

Propunerea ofertelor: Perioada în care OE poate încarcă oferta (în funcție de cerințele specificate de cumpărător). Documentele pe care le încărcați trebuie să fie semnate digital. Pentru a semna, puteți utiliza site-ul https://msign.gov.md/ sau programul Moldsign Desktop Suite. La această etapă, ofertele încărcate în sistemă nu sunt vizibile pe site și nimeni nu are posibilitate de a le vizualiza.

Licitație: Oferă posibilitatea de a reduce costul ofertei încărcate inițial. 

Etapele tenderului, fără licitație electronică – această procedură se desfășoară fără licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente solicitate. Imediat după finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, toate propunerile încărcate în sistem vor fi deschise pe site.

Etapele tenderului, care se desfășoară prin intermediul licitației electronice:

În cazul în care tenderul este alcătuit din mai multe loturi, data și ora petrecerii licitației electronice sunt prezentate pe pagina fiecărui lot în parte.

În funcție de pasul minim de micșorare a ratei de licitație, veți avea 3 runde, în timpul cărora puteți modifica valoarea ofertei Dvs. Puteți reduce prețul cu orice sumă mai mare de pasul minim de micșorare, orientîndu-vă după ofertele concurenților. Pentru a modifica suma ofertei, fiecare participant are 1 minut per rundă. Între runde este pauză 30 secunde.

Etapele Depunerea ofertei comerciale și Licitația electronică – au loc fără prezența directă a autorității contractante.

Evaluare: Statutul tenderului, după licitație, în care autoritatea contractantă retrage oferta agentului economic cu cel mai mic preț în funcție de rezultatele licitației pentru examinare detaliată.

Ofertele au fost evaluate: Etapa finală a unui tender, semnifică că AC a luat decizia și a desemnat învingătorul.

Updated on October 10, 2022