1

Are dreptul autoritatea contractantă să modifice cantitatea de bunuri la momentul adjudecării contractului?

La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. (Vezi p. 40.1, Documentație standard bunuri).