1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Autoritatea Contractantă este obligată să prezinte documentele din oferta unui operator economic la solicitarea altui participant la procedura de achiziție?

Autoritatea Contractantă este obligată să prezinte documentele din oferta unui operator economic la solicitarea altui participant la procedura de achiziție?

Potrivit pct. 32 din Hotărâre Guvernul Nr. 667 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, grupul de lucru examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanţilor sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.

Updated on August 10, 2021