1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Autoritatea Contractantă poate să anuleze decizia de atribuire a contractului de achiziție publică, după adoptarea deciziei de atribuire ?

Autoritatea Contractantă poate să anuleze decizia de atribuire a contractului de achiziție publică, după adoptarea deciziei de atribuire ?

Conform art. 65 alin. (11) al Legii 131/15 privind achizițiile publice, după adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate  cazurile în care situațiile indicate la art. 65 alin. (6) lit. a), b) și e)al Legii 131/15 privind achizițiile publice, au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.

Updated on August 10, 2021