1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Care este modul de prezentare a Dărilor de seamă pentru contractele de valoare mică ?

Care este modul de prezentare a Dărilor de seamă pentru contractele de valoare mică ?

Potrivit pct. 24 din Hotărâre Guvernul Nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

Updated on August 10, 2021