1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri?

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri?

Ofertantul trebuie să prezinte lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic. (Vezi art. 22, Legea 131/15).

Updated on December 21, 2018