1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Care este termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

Care este termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

Conform art. 31 alin. (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, a contractului respectiv este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Totodată, potrivit art. 30 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 31 alin. (1) se prelungesc cu 5 zile.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

Calcularea termenelor, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265.

Updated on August 10, 2021