1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Care este termenul de depunere a unei contestații la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor privind documentația de atribuire sau rezultatele procedurii?

Care este termenul de depunere a unei contestații la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor privind documentația de atribuire sau rezultatele procedurii?

Operatorul economic poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor prin depunerea unei contestații în termen de 10 zile, începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mare de 2 300 000 lei (bunuri si sericii) și 90 000 000 lei (lucrări) sau 5 zile, dacă valoarea contractului este mai mică. În cazul contestației privind documentația de atribuire, termenul se calculează din ziua publicării anunțului în BAP, iar în cazul contestației privind rezultatele procedurii – ziua în care agentul economic a fost informat cu privire la rezultatele evaluării.

Updated on December 27, 2018