1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Care sunt termenii minimi de primire/depunere a cererilor de participare cât și a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice?

Care sunt termenii minimi de primire/depunere a cererilor de participare cât și a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice?

Întrebare: Care sunt termenii minimi de primire/depunere a cererilor de participare cât și a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice?

Răspuns:

Cererea ofertelor de preturi:

•   Bunuri – 7 zile;

•   Lucrări și servicii – 12 zile.                                                    

Licitație deschisă:

•   Bunuri și servicii – 20 zile <2 300 000 ≥ 35 zile;

•   Lucrări – 20 <90 000 000 ≥35 zile

•   Servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Legea 131/15 privind achizițiile publice:

20 zile ≤400 000

    13 000 000≥35 zile

Updated on December 10, 2018