1

Ce reprezintă pasul minim și cum el lucrează?

Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic (OE) în timpul unei runde a licitației electronice. Autoritatea contractantă (AC) va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare,conform art. 60, alineatul 6, lit e) din Legea 131/15.