1. Principala
  2. Întrebări Frecvente Cumpărători
  3. Ce trebuie de indicat la prețul unitar?

Ce trebuie de indicat la prețul unitar?

În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu. În cazul în care mai multe poziții sunt incluse într-un lot, prețul per unitate va fi prețul per lot. La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu.

Mențiune:Oferta depusă de către participantul la procedura de achiziție urmează să conțină cantitatea, prețul unitar fără TVA și cu TVA per fiecare poziție în parte, prețul fără TVA și cu TVA per fiecare lot în parte și prețul total al ofertei fără TVA și cu TVA. Respectiv, la prețul unitar se va indica prețul (fără TVA și cu TVA) per unitatea de bun/serviciu ofertat. La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat. După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice.

Updated on August 9, 2021