1

Cine o să elibereze certificatele specialiștilor pentru a desfășura procedura de achiziție publică din cadrul Autorității Contractante?

Potrivit art. 9 lit. e) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Agenția Achiziții Publice elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziție, responsabile de organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziție publică şi atribuirea contractelor de achiziții publice.