1

Conform sistemului nou procesul-verbal și darea de seamă se întocmesc pe hîrtie?

Actualmente, sistemul M-Tender nu permite generarea contractului, acesta se realizează pe format de hîrtie. Procesele -verbale nu sunt generate de sistemul M-Tender și se întocmesc pe hârtie.