1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Contractul de achiziție este executat în termen, termenul de valabilitate al acestuia este expirat și nu au fost efectuate plățile pentru bunurile/serviciile livrate sau lucrările executate. Care sunt acțiunile Autorității Contractante?

Contractul de achiziție este executat în termen, termenul de valabilitate al acestuia este expirat și nu au fost efectuate plățile pentru bunurile/serviciile livrate sau lucrările executate. Care sunt acțiunile Autorității Contractante?

Autoritatea contractantă nu poate încheia un acord adițional de prelungire a termenului la contractul expirat, deoarece contravine legislației în vigoare. Astfel, dacă contractul a fost executat în termen și nu sunt pretenții din partea părților, autoritatea contractantă se adresează la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, împreună cu documentele care prevăd executarea contractului (procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, factură, precum și alte documente justificative) pentru a efectua plățile restante.

Updated on August 10, 2021