1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. COP (cererea ofertelor de prețuri) lucrări. Avem un singur participant. Trebuie să anulăm procedura?

COP (cererea ofertelor de prețuri) lucrări. Avem un singur participant. Trebuie să anulăm procedura?

Da. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică de lucrări, în cazul în care nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite; (Conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări (HG Nr. 669 din 27.05.2016).

Updated on December 21, 2018