1

Cum are loc decurgerea termenelor de clarificare și depunere a ofertelor în cazul în care se contestă documentația de atribuire?

Actualmente, până la dezvoltarea modulului contestații în sistemul MTender, autoritatea contractantă, fie la notificarea ANSC, fie din proprie inițiativă, va extinde termenele de clarificare și de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure un temen suficient pentru soluționarea contestației și asigurarea desfășurării procedurii. Aceasta este doar o recomandare în scopul evitării riscului anulării procedurii și repetarea acesteia.

Recomandare Operatorilor Economici: Sunt unele situații care pot fi clarificate cu AC și doar dacă AC nu răspunde la clarificări sau răspunsul nu este pertinent, atunci OE este în drept să depună o contestație în temenii prevăzuți în acest sens: în temen de 10 zile de la luarea la cunoștință cu actul pe care îl contestă OE. (Vezi Art. 83, Legea 131/15).