1. Principala
  2. Întrebări Frecvente Cumpărători
  3. Inregistrare contract
  4. 10. Cum poate fi creat și transmis un contract la Trezorerie pentru înregistrare?
  1. Principala
  2. Pentru Cumpărători
  3. 10. Cum poate fi creat și transmis un contract la Trezorerie pentru înregistrare?

10. Cum poate fi creat și transmis un contract la Trezorerie pentru înregistrare?

1. Accesați platforma achizitii.md, logați-vă și accesați Cabinetul Dvs.

2. După aceasta, accesați secțiunea Contracte. Apăsați butonul „Înregistrați un contract”.

3. Începeți crearea contractului. În primul pas, puteți folosi în calitate de șablon o procedură existentă.

4. Selectați din listă procedura care este identică sau asemănătoare cu cea pe care doriți să o înregistrați în acest moment.

5. Completați câmpurile: În câmpul „Denumirea obiectului de achiziție” indicați denumirea procedurii de achiziție a produselor, serviciilor sau lucrărilor pe care le-aţi procurat în afara sistemului.

6. În câmpul „Notă” adăugați mai multe detalii despre obiectul achiziției, pe care le considerați importante.

7. Accesați butonul „Încarcă” pentru a adăuga documentele cu referire la procedura deschisă. După ce încărcați un document, selectați din câmpurile noi apărute conținutul documentului încărcat.

Atenție! Trebuie să fie încărcat cel puțin un document. Vă recomandăm să descărcați specificațiile tehnice (documentele se acceptă doar în format PDF sau Excel).

8. În câmpul „Valoare contractului” adăugați suma procedurii desfășurate. Utilizați săgeata pentru a alege „Moneda”.

9.  În rubrica „Descrierea obiectului achiziției” introduceți denumirea poziției sau a achiziției, cantitatea acesteia conform caietului de sarcini și unitatea de măsură utilizată. Datele înscrise în aceste câmpuri vor fi incluse în contract.

Recomandare! La această etapă, descrieți procedura în general. Descrierea pe poziții o veți face în ancheta contratului, deoarece la crearea procedurii nu aveți voie să adăugați poziții care au primele trei cifre ale codului CPV diferite.

10. Accesați butonul „Alegeți codul CPV” pentru a alege codul necesar din clasificator. Din căsuța nou apărută selectați codul CPV corespunzător obiectului de achiziție. Codul CPV poate fi ales după cifre sau denumirea produsului/serviciului în limba română/rusă.

11.  Selectați „Perioada de livrare” și „Adresa de livrare”. Perioada de livrare trebuie să înceapă după ce a avut loc licitația.

12. Faceți click pe opțiunea „+ Adăugați produsul sau serviciul” și adăugați noi poziții în procedură.

13. Alegeți persoana responsabilă de procedură din cadrul instituției Dvs., după care imediat puteți publica procedura și trece la următoarea etapă sau puteți salva procedura în calitate de draft pentru a continua mai târziu.

Salvarea achiziției în calitate de draft vă permite să nu introduceți toată informația și să continuați mai târziu, totodată, în calitate de draft, achiziția este vizibilă doar pentru Dvs., însă fiind publicată, ea devine vizibilă tuturor utilizatorilor platformei.

14. La acestă etapă, trebuie să adăugați informația despre furnizorul care v-a oferit bunurile, serviciile sau lucrările. Pe pagina procedurii, accesați butonul „Adaugă furnizor”.

15. Căutați după denumire compania cu care ați încheiat contractul (în baza de date sunt înregistrate doar companiile care și-au publicat datele în sistemul MTender). Selectând-o, toate câmpurile se vor completa automat. Sau puteți introduce datele furnizorului manual.

16. Informația despre achiziția Dvs. a fost introdusă, iar furnizorul care v-a oferit serviciile a fost adăugat. În următoarea etapă trebuie să creați contractul. Pentru aceasta, accesați butonul „Treci la contract”.

17. Pentru a crea un contract trebuie să parcurgeți șase etape. Mai jos, găsiți bara informativă a contractului în care puteți vedea la ce etapă sunteți.

18. Pentru a completa formularul cu toată informația și condițiile contractului, accesați butonul „Creați contract”.

19. Selectați tipul contractului.

20. Selectați metoda de înregistrare a contractului. Instituțiile publice au posibilitatea de a înregistra contractul la Trezoreria de Stat în regim online.

Un contract de achiziții poate fi înregistrat în trei moduri:

  • Dacă doriți să transmiteți online contractul pentru înregistrare la Trezorerie – accesați butonul Da;
  • Dacă doriți să creați un contract electronic – accesați butonul Nu;
  • Dacă doriți să încărcați varianta scanată a contractului de pe hârtie – accesați butonul Contract scanat.

21. Înregistrați numărul intern al contractului. Acest câmp este obligatoriu.

22. În câmpul de mai jos, înregistrați durata contractului.

23. Accesați butonul „Încarcă” pentru a atașa fișierele care sunt parte componentă a contractului. Alegeți din listă tipul documentului. Accesați butonul „Mai departe” pentru a continua sau anulați informația, accesând butonul „Anulează”.

24. Pentru a crea contractul, trebuie să completați formularul acestuia (ancheta cu toată informația contractului).

Selectați tipul procedurii din listă.

25. În câmpurile de mai jos, înregistrați data deciziei grupului de lucru.

26. Indicați data semnării contractului și data valabilității contractului.

27. Indicați codul CPV și descrierea codului CPV al lotului sau al procedurii.

28. Completați câmpurile cu descrierea bugetului și a plăților lotului sau a procedurii.

29. În câmpurile de mai jos, completați datele despre garanțiile bancare ale contractului.

30. Folosind acest instrument, puteți adăuga sau șterge toate pozițiile contractului. Pentru a adăuga o poziție, accesați + (plus), iar pentru a șterge – (minus).

31.  Descrieți specificația contractului pe poziții. Indicați denumirea poziției, codul CPV, selectați unitatea de măsură din lista propusă și indicați numărul lotului din care face parte poziția.

32.  Descrierea detaliată a pozițiilor contractului. În baza informației indicate în câmpurile de mai jos, se generează forma F 4.1 și F 4.2.

În câmpurile la care nu cunoașteți suficiente detalii puneți cratimă (-)

33. În câmpurile de mai jos, indicați prețul pe poziție cu TVA și fără TVA, suma poziției contractului cu TVA și fără TVA și anul bugetar din care vor fi sustrase sursele financiare (această informație se completează pentru fiecare poziție separat). Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor.

34. Indicați la fiecare poziție suma cu TVA (suma fără TVA se indică doar în cazul în care furnizorul nu este plătitor de TVA), anul bugetar de pe care vor fi extrase sursele financiare și codul IBAN al poziției (aceste date se completează pentru fiecare poziție în parte).

35. În câmpurile de mai jos sunt indicate datele autorității contractante. Completați câmpurile libere.

36. Completați câmpurile cu informația despre forma de organizare a instituției, data și numărul înregistrării.

37.  În câmpurile de mai jos, indicați informația responsabilului (datele persoanei care va aplica semnătura) din partea autorității contractante.

38. Indicați informația generală și rechizitele bancare ale furnizorului.

39. Completați câmpurile cu informația despre forma de organizare a instituției, data, numărul înregistrării și rechizitele bancare.

40. Indicați informația responsabilului din partea furnizorului și documentele care sunt parte componentă a acestui contract.

41. Verificați dacă sunt atașate toate fișierele care sunt parte componentă ale contractului.

42. Completați termenii, condițiile contractului și răspunderea materială pentru livrare.

43.  Completați câmpurile cu datele cronologice și accesați butonul „Trimite” pentru a genera contractul.

44. În baza informației introduse, contractul de achiziții a fost generat. Contractul îl puteți vedea pe pagina acestuia. Următorul pas este

transmiterea contractului spre semnare către reprezentantul autorității contractante (cumpărător).

45. Înscrieți adresa electronică a persoanei care va aplica semnătura din partea autorității contractante și transmite-ții mesaj cu link-ul spre contractul care trebuie semnat.

46. Confirmați că doriți să semnați contractul.

47. Sunteți redirecționat către contract, pe care îl puteți deschide pentru a face cunoștință cu acesta sau pentru a-l semna.

48. Alegeți tipul de organizație (la această etapă, cumpărătorul trebuie să aplice semnătura).

49. Din lista propusă, selectați tipul instrumentului Dvs. de semnare.

50. Mesajul care notifică despre faptul că semnătura a fost aplicată.

51. După ce contractul a fost semnat de către autoritatea contractantă (cumpărător) și acesta a trecut la pasul trei, este posibilă transmiterea contractului spre semnare către reprezentantul furnizorului.

52. Scrieți adresa electronică a persoanei care va aplica semnătura din partea furnizorului.

53. Sunteți redirecționat către contract, pe care îl puteți deschide pentru a face cunoștință cu acesta sau pentru a-l semna.

54. Alegeți tipul de organizație (la această etapă, cumpărătorul trebuie să aplice semnătura).

55. Din lista propusă, selectați tipul instrumentului Dvs. de semnare.

56. Mesajul care notifică despre faptul că semnătura a fost aplicată.

57. Ultimul pas este transmiterea contractului pentru înregistrare la Trezorerie.

58. Alegeți data transmiterii contractului la Trezoreria de Stat.

59. Contractul este transmis către Trezoreria de Stat. În decurs de 24 de ore, veți primi un răspuns din partea Trezoreriei de Stat.

60. În cazul în care contractul este respins de Trezoreria de Stat, veți primi un mesaj de notificare pe adresa Dvs. de email.

Mesajul va conține motivul respingerii contractului.

61. În cazul în care contractul este înregistrat de Trezoreria de Stat, veți primi un mesaj de notificare pe adresa Dvs. de email.

Mesajul va conține numărul și data înregistrării contractului.

Updated on July 25, 2019