1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Autoritatea contractantă poate solicita declaraţia privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (Vezi art. 21, Legea 131/15).

Updated on December 27, 2018