1. Principala
  2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
  4. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
  1. Principala
  2. LEGISLAȚIE
  3. ACTE NORMATIVE INTERNAȚIONALE
  4. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.