1. Principala
  2. Documentația de atribuire – ce încărcăm? Unde găsim invitația de participare, IPO -ul, DUAE-ul, FDA -ul (pentru a fi complectate) și ulterior încărcate (forma CN)?

Documentația de atribuire – ce încărcăm? Unde găsim invitația de participare, IPO -ul, DUAE-ul, FDA -ul (pentru a fi complectate) și ulterior încărcate (forma CN)?

Autoritatea contractantă încarcă următoarele documente:

1. DUAE – formular tipizat, adaptat de către AC conform specificului fiecărei proceduri de achiziție (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018) ;

2. Anunțul/Invitația de participare care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la Legea 131/2015;

3. Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii, lucrări, completată de către AC;

4. Altă informație relevantă.

Detalii vezi aici: https://tender.gov.md/ro/content/instruc%C8%9Biuni

Updated on December 27, 2018