1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. După deschiderea ofertelor, Operatorul Economic poate modifica oferta sa?

După deschiderea ofertelor, Operatorul Economic poate modifica oferta sa?

Răspuns: Conform art. 65 alin. (3) și (4) al Legii 131/15 privind achizițiile publice, la etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.

Updated on December 10, 2018