1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Este posibil de respins un ofertant, cu care autoritatea contractantă a avut o experiență negativă în executarea altor contracte de achiziției?

Este posibil de respins un ofertant, cu care autoritatea contractantă a avut o experiență negativă în executarea altor contracte de achiziției?

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 18 al Legii 131/15 „Eligibilitatea ofertantului sau candidatului”. De asemenea lista de interdicţie a operatorilor economici, conform art. 25 al Legii 131/15 reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de legea menționată. Experiența negativă a autorității contractante cu un operator economic în contractele anterioare nu reprezintă un motiv de excludere din procedura de atribuire a operatorului economic respectiv.

Recomandare pentru autoritatea contractantă: Este recomandat ca autoritatea contractantă să solicite recomandări de la 2-3 clienți cu date de contact unde poate fi verificată informația prezentată. De asemenea de verificat experiența similară prin examinarea proceselor-verbale de recepție în cazul achizițiilor de lucrări și dacă sunt constatate multe nereguli în procesele-verbale de recepție, autoritatea contractantă ar putea considera experiența prezentată ca fiind neeligibilă.

Updated on July 21, 2020