1

Este posibil la moment ca Autoritățile Contractante să contacteze/selecteze furnizorii de servicii de achiziții?

Potrivit art. 13 alin. (1 secundal Legii 131/2015 privind achizițiile publice, furnizorii de servicii de achiziții îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 131/15 privind achizițiile publice şi ale regulamentului aprobat de Guvern. Având în vedere că la moment nu este aprobat un regulament în acest sens, în prezent autoritățile contractante nu pot contracta asemenea servicii.