1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Este posibilă reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurilor repetate COP și LD?

Este posibilă reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurilor repetate COP și LD?

Legislația nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurii repetate. În același timp, art. 47 al Legii 131/15 prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor la licitația deschisă, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor. În acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce termenul menționat cu 5 zile.

Updated on December 21, 2018