1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.