1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice.