1

Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 24.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368204