1

Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365128