1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.