1

Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365133