1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (Mtender).

Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (Mtender).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377584

Updated on March 13, 2019