1

Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (COP).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377586