1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. În cazul în care contractele se atribuie mai multor ofertanți pe diferite loturi, darea de seamă se întocmește pentru fiecare lot în parte?

În cazul în care contractele se atribuie mai multor ofertanți pe diferite loturi, darea de seamă se întocmește pentru fiecare lot în parte?

Darea de seamă se face pe procedură, nu pe fiecare lot în parte. Într-o dare de seamă agregată se include informația pentru toate loturile.

Updated on December 21, 2018