1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. În cazul în care în ofertă se constată un document lipsă, autoritatea contractantă trebuie să îl solicite de la operatorul economic sau este în drept să îl descalifice?

În cazul în care în ofertă se constată un document lipsă, autoritatea contractantă trebuie să îl solicite de la operatorul economic sau este în drept să îl descalifice?

Autoritatea contractantă va solicita ofertantului să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele respective în cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant sînt incomplete sau eronate, cu respectarea principiului transparenței și cel al tratamentului egal.

Updated on December 27, 2018