1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. În ce situații autoritatea contractantă nu va accepta oferta?

În ce situații autoritatea contractantă nu va accepta oferta?

Autoritatea contractantă nu va accepta o ofertă în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, propunerea financiară nu are un preț fixat, oferta depusă nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, oferta este anormal de scăzută sau în cazul în care s-a constatat comiterea unor acte de corupție (confirmate prin hotărârea definitivă a instanței de judecată).

Updated on December 27, 2018