1

În profil – ce presupune adresa fizică și adresa juridică?

O întreprindere poate avea una sau mai multe adrese fizice și o adresă juridică care a fost indicată la înregistrarea întreprinderii în organul de stat abilitat.