1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Într-o procedură de achiziții publică AC a inclus un lot cu 20 de poziții – obiecte (lucrări, bunuri, servicii) care au primele trei cifre ale codului CPV identic. Un ofertant nu are toate cele 20 de poziții. Are dreptul OE să aplice la acest lot, dacă nu are toate pozițiile solicitate?

Într-o procedură de achiziții publică AC a inclus un lot cu 20 de poziții – obiecte (lucrări, bunuri, servicii) care au primele trei cifre ale codului CPV identic. Un ofertant nu are toate cele 20 de poziții. Are dreptul OE să aplice la acest lot, dacă nu are toate pozițiile solicitate?

Dacă pozițiile fac parte dintr-un singur lot, nu se poate de ofertat doar pe unele poziții. Oferta trebuie depusă pe toate pozițiile dintr-un lot. Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legea 131/15, art. 39, punctul .1.

Updated on December 27, 2018