1

La desemnarea câștigătorului este nevoie de procesul-verbal de evaluare a grupului de lucru. Dacă da, el este generat de sistem?

Procesul-verbal este necesar să fie întocmit de către grupul de lucru. Nu este generat automat de sistem.