Loturi – ce indicăm cînd avem 50 poziții?

Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice și de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire.

Din perspectiva AC: pozițiile se indică pe loturi în funcție de natura obiectului achiziției.

Din perspectiva OE: dacă aceste poziții sunt incluse într-un singur lot, nu se poate de ofertat doar pe unele poziții. Oferta trebuie depusă pe toate pozițiile dintr-un lot.

Updated on December 27, 2018