1

Model de dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Model de dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică