1

Ordinul Min. Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379072