1

Ordinul nr. 157 din 14.09.2018 cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377430