1. Principala
  2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  3. МИНИСТЕРСКИЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
  4. Ordinul nr. 173 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.
  1. Principala
  2. LEGISLAȚIE
  3. ACTE MINISTERIALE ȘI DEPARTAMENTALE
  4. Ordinul nr. 173 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.