1

Ordinul nr. 174 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii publicat în MO nr. 396-397 din 12.10.2018.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377588