1

Ordinul nr. 175 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (COP) publicat în MO nr. 396-397 din 12.10.2018.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377589